PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Nadaci Agrofert za sponzorský dar, kterým budeme krmit naše koníky.

Děkujeme naší trenérce Vlaďce za přípravu na závody a o péči a rady při závodech.

 
Děkujeme Nadaci Agrofert za sponzorský dar pro Žanetu Opltovou na pobyt na našem táboře u koníků. Děkujeme že tato Nadace podporuje i jednotlivce. 

 

Děkujeme Nadaci Agrofert za sponzorský dar a milé, příjemné a rychlé vyřízení naší žádosti.
 
Děkujeme VŠEM účastníkům maškarního dne. Dále Alence za sehnání kokard, Pavlovi za diplomy a za sponzorské dárečky pro naše masky od Lenky Obršálové a Hanky Hughes. 
 
Další naše díky patří Luďkovi Solničkovi, malíři pokojů. Sponzorským darem našim koňským miláčkům vybílil pokojíčky :) Takže se nám stáje prosvětlily a provoněly malbou.
 
Dodatečně bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na přípravě, chodu a plynulém průběhu dětského tábora. Díky těmto lidem si užili tábor úplně všichni. Děkujeme vedoucím za organizaci dětí a jmenovitě Tomovi za nafocení a úpravu fotek.
 
Moc chceme také poděkovat Vlaďce Podroužkové za to, jak se nám poctivě věnuje na tréninkách. Za jeden den zvládne i několik hodinových etap. Máme více prostoru na jízdárně (jezdí dva jezdci), vystřídají se lidé i koníci a máme možnost se toho více naučit. Dále moc děkujeme za hobby závody. Za přípravu koníků i jezdců a za ukázání koníkům co se po nich chce přímo na závodech.
 
Jménem Martiny patří velké poděkování Alence Kalousové mimo jiné hlavně za Bellmonta, za to, jak se mu věnuje, jaký k němu zvolila přístup, že jemu ani v něj nepřestala věřit a má ho tolik ráda.   
 
Tímto bychom chtěli poděkovat Vlaďce za intenzivní trénink, dopravu koníků do haly a obětavé věnování celou sobotu a část neděl
 
Jménem Martiny bych chtěl poděkovat Danovi, Terce K.a Ivetě za pravidelnou docházku ke koníků a péči o ně ačkoliv se v tomto mraze nedá vždy na konících jezdit.
Je vidět, že se práce u koníků nebojíte :-)
 
 
 
Děkujeme MUDr. Luboši Šmukovi,
jehož sponzorský dar umožnil zakoupit gumovou drť na zlepšení povrchu jízdárny.
 
 
Děkujeme MVDr. Čestmíru Olehlovi a jeho dcerám za zapůjčení
poníka Frankieho.
 
 
Děkujeme Marii Houdové a Jiřímu Hořejšímu za nové a vykonější čerpadlo
na zavlažování jízdárny.
 
 
Pavlu Houdovi za písek na jízdárnu.
 
 
Alence za finanční dar 5000 Kč.
 
 
Děkujeme MUDr. Lubomíru Šmukovi za finanční dar 5000 Kč.