Petr Pichlík

Petr přišel ke koním jako slepý k houslím. Je absolutní nekoňák, jeho koníčkem je karate. Ke koním jde pomáhat, jen když už není zbytí.